Apostolstwo rodzin

Bp Andrzej Siemieniewski

W życiu małżeńskim i rodzinnym radość bycia razem przeplata się często z doświadczeniem bólu i cierpienia. Łaska sakramentu pozwala wszystkie trudności włączyć w tajemnicę Krzyża i Zmartwychwstania, która ma moc zwyciężyć i naprawić nawet największe zło. Papież Franciszek, zwracając się do kapłanów w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt: dzięki wierze nasze słabości, powierzone z ufnością Bogu, stają się swoistym „rezerwuarem miłosierdzia”. Z tego zbiornika zawsze możemy czerpać, gdy trzeba okazać miłosierdzie drugiemu, a zwłaszcza najbliższym.

Życzę, aby rodziny i małżeństwa podejmujące pracę formacyjną w Ruchu Rodzin Nazaretańskich wzrastały coraz bardziej w wierze i miłości. Niech stają się także dla innych rodzin świadkami mocy Bożego miłosierdzia.

Na podjęty trud z całego serca błogosławię.

Na służbę Kościołowi

Papieże w ostatnich czasach zapraszają rodziny do służby Kościołowi i włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji.

Formą takiej służby może być zaangażowanie się w prowadzenie grup małżeńskich przy parafii.

Apostoł Paweł, u schyłku swego życia dokonuje zasadniczego bilansu: „wiarę ustrzegłem”. Jak ją ustrzegł? Nie w kasie pancernej! Nie ukrył jej pod ziemią, jak leniwy sługa … Ustrzegł wiarę, ponieważ nie ograniczył się do jej obrony, ale głosił ją, promieniował nią, zaniósł ją daleko.

Papież Franciszek do rodzin w Roku Wiary, 27 X 2013

Ustrzeżemy wiarę naszą i naszych dzieci

– a więc także duchowe skarby sakramentu małżeństwa oraz dar duchowej przyjaźni z Maryją – jeśli będziemy się nimi dzielić z innymi. Wokół nas coraz więcej ludzi nie wierzy w moc miłości, także miłości małżeńskiej i rodzinnej, bo nie znają Boga.

Pomóżmy im uwierzyć!