E – Śpiewnik

Piosenka na rozpoczęcie medytacji
Przyjdź ciszo:

Dzień 3
PRZEPRASZAM

 

Bez Ciebie nic nie mogę uczynić:

Przepraszam Cię, Boże:

Podnieś mnie Jezu:

Tak mnie skrusz, tak mnie złam:

Dzień 4
UFAM TOBIE

 

Pan jest Pasterzem moim:

Wystarczy byś był:

Nie bój się:

Niczym się nie trap:

Może daleko jesteś od Niego:

Dzień 5
PROSZĘ

O usłysz mój głos:

Schowaj mnie:

Wyciągam do Ciebie ręce swe:

Dzień 6
JESTEM PRZY TOBIE!

Uśmiech:

Modlitwa o dobre dłonie:

Nic nie musisz mówić nic:

Twoja miłość jest jak ciepły deszcz: