Jak prowadzić spotkanie?

SPOTKANIE

Rozpocznij od zbudowania grupy

Znajdźcie inne małżeństwa, które pragną we wspólnocie pogłębiać i umacniać dar sakramentu pod opieką Matki Bożej. Na początek wystarczą nawet trzy pary. Zapytajcie o zgodę Księdza Proboszcza i poproście o obecność kapłana.

Niech to będzie wasze apostolstwo: nie zapomnijcie o modlitwie w tej intencji, a na spotkania zaproście Matkę Bożą.

Czas i miejsce

Krok po kroku

Grupy dzielenia

Czas i miejsce

CZAS I MIEJSCE

Propozycje co do czasu i miejsca spotkania

Zazwyczaj spotkania mają miejsce raz w miesiącu, ale jeśli jest potrzeba, mogą się odbywać częściej. Spotkanie najlepiej prowadzić przy parafii – wtedy łatwo trafią na nie nowe osoby. Można również spotykać się w mieszkaniu. Jeśli to tylko możliwe, warto zadbać o obecność kapłana. Na spotkanie można przyjść z dziećmi, o ile tylko zorganizujemy im opiekę podczas części formacyjnej (może to być jedno z rodziców lub animator).

Spotkanie może mieć formę krótszą lub dłuższą. Forma krótsza to samo dzielenie (powinno trwać maksymalnie jedną godzinę). Forma dłuższa to także czas na dłuższą wspólną modlitwę i braterską agapę.

Przebieg dłuższego spotkania (poszczególne części można zrealizować w dowolnej kolejności):

 1. Spotkanie rozpoczynamy od modlitwy. Możliwości jest wiele: wspólna modlitwa, różaniec, adoracja, a nawet Msza św.
 2. Następnie ma miejsce część formacyjna: rozważanie tematu (można posłużyć się tą książką, najlepiej poprosić o słowo kapłana) i rozmowa-dzielenie – w jednej lub kilku grupach (gdy jest więcej osób). W tym czasie dzieci mogą mieć własny program w oddzielnym pomieszczeniu. Warto poprosić kapłana o podsumowanie dzielenia.
 3. Na zakończenie, jeśli mamy czas, możemy urządzić wspólną agapę.

Spotkanie krok po kroku

SPOTKANIE KROK PO KROKU

Tak przeprowadzisz spotkanie

 1. Rozpocznijcie modlitwą (może to być modlitwa do Ducha Świętego, zaproszenie Matki Bożej i św. Józefa, można też posłużyć się propozycjami modlitw z Dodatku albo odmówić tajemnicę różańca św. w konkretnych intencjach).
 2. Przeczytaj głośno „Dekalog” dzielenia – na pierwszym spotkaniu, a jeśli jest taka potrzeba, również na kolejnych.
 3. Odczytajcie (ty lub ktoś z uczestników) fragment z Pisma Świętego, najlepiej bezpośrednio z przyniesionego na spotkanie egzemplarza.
 4. Głośno odczytajcie tekst i świadectwo.
 5. Teraz jest czas na dzielenie. Warto na początku zachęcić do dzielenia i odczytać pytania pomocnicze (są one tylko pomocą i nie trzeba na nie koniecznie odpowiadać).
 6. Poproś o komentarz kapłana (jeśli jest na spotkaniu).
 7. Przeczytaj „Propozycję dla małżonków”.
 8. Zakończcie spotkanie modlitwą (dziękczynienie i zawierzenie owoców spotkania Matce Bożej).
 9. Błogosławieństwo kapłana.

Czym są grupy dzielenia

GRUPA DZIELENIA

Grupa dzielenia w Parafii

Grupy Ruchu powstają przy parafiach. Grupą kieruje proboszcz lub wyznaczony przez niego kapłan, wspólnie z animatorami (Statut RRN).

Aby treści przeczytane lub usłyszane na konferencji przyniosły owoc, muszą zostać uwewnętrznione, przemyślane i „przetrawione”. Najlepiej zrobić to wspólnie, w grupach dzielenia. Grupa nie powinna przekraczać kilkunastu osób. W takiej grupie możemy sobie nawzajem pomóc świadectwem wiary i działania Bożej miłości. Nie bójmy się mówić o swoich słabościach (oczywiście bez ekshibicjonizmu), bo w nich – gdy z pomocą łaski nie chcemy im ulegać – najwyraźniej objawia się moc Boża. Aby stworzyć w grupie klimat zaufania i szczerości warto przestrzegać „dekalogu grup dzielenia” wypracowanego w RRN.

Warto od czasu do czasu spróbować dzielenia w oddzielnych grupach dla mężczyzn i kobiet. Doświadczenie pokazuje, że mężczyznom jest łatwiej otworzyć się we własnym gronie.

GRUPA DZIELENIA

Dekalog dzielenia

 1. Każde spotkanie warto rozpocząć i zakończyć wspólną modlitwą, wzywając opieki i wstawiennictwa Maryi, która najpełniej otwiera nas na działanie Ducha Świętego i miłującą obecność Boga. Staraj się podczas spotkania zawierzać jego owoce Maryi.
 2. Nie zapominaj, że spotkanie ma być formą wspólnej medytacji, spojrzenia na swoje życie w świetle podanych treści duchowych, w obecności Boga oraz braci i sióstr, aby odkryć działanie miłosierdzia Bożego.
 3. Zabiegaj o atmosferę wyciszenia, skupienia, dyskrecji i otwartości.
 4. Nie narzucaj innym własnego sposobu myślenia, przeżywania, reagowania, światopoglądu.
 5. Wystrzegaj się postawy doradcy, nie miej ambicji rozwiązywania komuś jego problemów czy wyjaśniania zagadnień teologicznych i moralnych.
 6. Unikaj sformułowań ogólnych typu: „my”, „ludzie”, „oni”, czy bezosobowych jak: trzeba”, „powinno się”, „należy”, „wiadomo”.
 7. Staraj się mówić jednoznacznie, konkretnie i rzeczowo (trzymając się tematu spotkania), tak by odnosić swoją wypowiedź do siebie, a nie komentować przedmówcę.
 8. Unikaj dyskusji, krytyki, polemik, osądzania czy moralizowania, ale staraj się dzielić własnym doświadczeniem duchowym.
 9. Nie bój się chwil dłuższego milczenia – dla kogoś mogą one być potrzebne do modlitwy, przemyślenia problemu, oceny siebie, podjęcia decyzji.
 10. Staraj się wsłuchiwać w głos siostry czy brata przyjmując ich takimi, jakimi są. W ten sposób pomożesz jej (jemu) wypowiedzieć siebie.

Dobra praktyka

plakat zapraszający na spotkanie

Pobierz i wydrukuj plakat zapraszający na spotkanie

Pobierz i wydrukuj plakat

Pobierz i wydrukuj plakat zapraszający na spotkanie w Twojej parafii. Za zgodą Ks. Proboszcza można zawiesić plakat w gablocie z informacjami parafialnymi.

Poniżej przykładowy plakat zapraszający na cykl spotkań małżeńskich w Parafii Św. Izydora w Markach.