Cykl I spotkań małżeńskich

Wierzyć, aby wzrastać razem w Miłości

To zbiór pierwszych dziesięciu spotkań przeznaczonych dla grup małżeńskich. Tematyka i treści traktują o duchowości małżeńskiej ich wzajemnej relacji oraz kontaktu z Bogiem.

Nigdy nie jesteśmy sami

Prawdziwa miłość nie wie co to zwątpienie

Kto ufa Miłości, zawsze będzie bezpieczny

Najsłabsi otrzymują najwięcej

Miłość nie jest dla samowystarczalnych

Aby kochać, trzeba zaufać

Wróć i przebacz – bo jesteś kochany

Prawdziwa Miłość nie zniewala

Tylko prawdziwa Miłość wie, co będzie najlepsze

Prawdziwa Miłość nie zrani i nie zawiedzie